EURAD launches short film competition in the Netherlands (extended until May 10th 2016!)

DAWAP Poster Image

EURAD welcomes applications for their film competition, the competition is open to students aged 15-25 from The Netherlands! Winners in the final round will receive €5000 (First Prize), €3000 (Second Prize) and €2000 (Third Prize) at the international award ceremony which takes place in Istanbul on 10th June 2016.

Continue reading

Rossotrudnichestvo beurzen beschikbaar in het kader van het Culturele Verdrag met Rusland

Het betreft 5 beurzen voor een summer school en 2 voor een Master in het domein Economie & Management. Verder zijn er ook beurzen voor stageplaatsen: één voor een student Economie & Management en twee beurzen voor studenten Taalkunde en Literatuur studies. Op de Wil Weg website vindt u de informatie en aanvraagformulieren voor de ronde 2016 waarvan de deadline 31 maart aanstaande is.

Oproep nominaties Jaarprijs Politicologie en Daniël Heinsius thesisprijs

politiekeprijs

 

 

De Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek en de Vereniging voor Politieke Wetenschappen stellen jaarlijks twee prijzen beschikbaar: de Jaarprijs Politicologie voor het beste proefschrift op het vakgebied en de Daniël Heinsius thesisprijs voor de beste politicologische thesis. De prijzen bedragen respectievelijk € 1000 en € 500.

U wordt van harte opgeroepen kandidaten voor deze prijzen voor te dragen

U kunt tot 1 februari 2016 de secretaris van de Jaarprijsjury: info@politicologie.be attenderen op proefschriften die voor de prijs in aanmerking komen, voorzien van een PDF-document van het proefschrift.

Voordrachten voor de Daniel Heinsiusprijs, voorzien van een PDF van de thesis-exemplaren, kunt u tot  1 februari 2016 richten aan de secretaris van de jury, mw Lotte Melenhorst, l.d.melenhorst@fsw.leidenuniv.nl

Scriptieprijs van de vakbeweging

Meld je vanaf nu aan voor de Scriptieprijs van de vakbeweging. De prijs is bestemd voor (bijna of recent) afgestudeerde studenten aan een masteropleiding van een Nederlandse hogeschool of universiteit die een scriptie hebben geschreven over een onderwerp dat betrekking heeft op het werkgebied van de vakbeweging of de rol van de vakbeweging behandelt. De scriptie moet in 2015 geschreven zijn en met minimaal een voldoende zijn beoordeeld. De Scriptieprijs is een initiatief van de Burcht, het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging (www.deburcht.nl/wetenschappelijk). Met de Scriptieprijs wil de Burcht studenten stimuleren de rol van de vakbeweging te bestuderen en stimuleren een bijdrage te leveren aan de oplossing van sociaaleconomische vraagstukken. Continue reading