VIRA schrijfwedstrijd 2018

De VIRA (Vereniging voor Internationale Relaties), opgericht in 1963 in België welke een een driehonderd leden kent, biedt een forum waar beleids-en bedrijfsverantwoordelijken, academici en studenten, diplomaten en internationale ambtenaren, journalisten en cultuurdragers  informatie en praktijkervaringen kunnen uitwisselen. Tien keer per jaar worden lunch-of avondcauserieën en paneldebatten georganiseerd met doorgaans nederlandstalige, maar ook soms franstalige of engelstalige sprekers van hoog niveau. Af en toe verlopen deze activiteiten in samenwerking met andere verenigingen.
Bijzondere aandacht gaat daarbij naar geopolitieke en Europese thema’s die aansluiten bij de actualiteit en bovendien maatschappelijke relevantie verraden.

Dit jaar heeft de VIRA, in het kader van haar jongerenwerking, besloten een jaarlijkse schrijfwedstrijd te organiseren rond actuele internationale thema’s. Deelname staat open voor jongeren tot 32 jaar en de inzendingen zijn in het Nederlands.
Het thema voor 2018 is “Eind van de democratie?”.
De inzending moet uiterlijk op 1 juni 2018 in het bezit zijn van de VIRA vzw. De inschrijving gebeurt online en dient verzonden te worden aan info@vira-org.be.
Midden juli 2018 worden de uiteindelijke winnaars bekend gemaakt.
De eerste prijs ontvangt 2.500 €. De als tweede en derde gerangschikten ontvangen resp. 500 € en 250 €.
De winnaar krijgt de gelegenheid om zijn bijdrage te presenteren op een bijeenkomst van VIRA.
Zie http://www.vira-org.be/nieuws/vira-schrijfwedstrijd-2018/
Of op Facebook https://www.facebook.com/viravzw/

Duitse onderzoeksbeurzen voor afgestudeerden, promovendi en wetenschappelijk medewerkers

In het kader van het Cultureel Verdrag tussen Nederland en Duitsland, stelt Duitsland kortlopende beurzen beschikbaar voor onderzoek dat start in de eerste helft van 2018. Nederlandse afgestudeerden, promovendi en wetenschappelijke medewerkers kunnen zich aanmelden tot uiterlijk 31 augustus 2017.

Er zijn een onbepaald aantal beurzen beschikbaar in de volgende programma’s:

–       Research Grants: Short Term Grants (Forschungsstipendien – Kurzstipendien),

–       Research Stays for University Academics and Scientists (Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler),

–       Re-invitation Programme for Former Scholarship Holders (Wiedereinladungen für ehemalige Stipendiaten).

In alle gevallen moet het onderzoek beginnen tussen 1 februari en 15 juli 2018. De duur kan variëren van 1 tot 3 maanden. Bij de Kurzstipendien is de maximale looptijd 6 maanden.

Voor meer informatie over de voorwaarden en de aanmeldingsprocedure voor Duitsland kan men de website www.wilweg.nl/cv/duitsland raadplegen. Voor vragen hierover kan men contact opnemen met cv@nuffic.nl.

Dream NEW scholarships: apply now!

The non-profit organization Initiative for Transparency in Educational Grants (ItS – Initiative für transparente Studienförderung) currently seeks new applications for its new scholarship programme the “Dream NEW” scholarships! A total of 25 scholarships with a combined value of 69,000 € will be awarded for a semester abroad at one of New Zealand’s top ten universities. Students who think and dream big are encouraged to apply for the “Dream NEW” scholarship – the scholarship aims to support students who welcome new challenges in their lives and have the courage to follow their dreams with determination. The awarding of these scholarships is not based on grades, semester or subject of study. You can find more information about the scholarship here: http://www.european-funding-guide.eu/scholarship/dream-new-scholarship

Erik Hazelhoff Jong Talentprijs voor de beste universitaire masterscriptie

Op 3 april 2018 zal voor de vijfde maal de Erik Hazelhoff Jong Talentprijs worden uitgereikt. Deze prijs wordt uitgereikt aan de student die volgens de vakjury de beste universitaire masterscriptie – geschreven in 2016 of 2017 – heeft ingeleverd (volledige voorwaarden/reglement zijn te vinden op de website (reglement).

Continue reading