Uitnodiging voor de Public Leadership Challenge op 30 januari

Op maandag 30 januari a.s. vindt er een Public Leadership Challenge plaats in het Living Lab (Schouwburgstraat 2) over de decentralisatie in de jeugdzorg. Het vraagstuk dat op tafel ligt is hoe de decentralisatie van de staat naar de stad tot op de straat werkelijkheid wordt? Vanuit ministerie, gemeente, jeugdzorginstellingen en cliënten worden de vragen gepresenteerd. In groepen gaan studenten, (young) professionals en wetenschappers aan de slag met oplossingen vanuit leiderschap die na afloop plenair worden bediscussieerd met de probleeminbrengers. De challenge wordt georganiseerd door het Leiden Leadership Centre van de Universiteit Leiden in samenwerking met de Public Leadership Foundation. We nodigen studenten, wetenschappers en alumni van harte uit om deel te nemen! Voor meer informatie en aanmelding; zie de volgende link: https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2017/01/public-leadership-challenge

Boekpresentatie: Haalt de PvdA 2025?

Is er in de nabije toekomst nog wel plaats voor een politieke partij als de PvdA? Of is haar einde nabij? Moet de PvdA voortmodderen met oude vormen en gedachten, of kan zij als politieke partij zichzelf nog eenmaal opnieuw uitvinden op grond van haar sociaaldemocratische beginselen?

Negen auteurs, waaronder vooraanstaande partijleden en buitenstaanders, buigen zich over de vraag Haalt de PvdA 2025? In hun beschouwingen staat centraal wat het woord sociaaldemocratie anno eenentwintigste eeuw zou kunnen betekenen.

Continue reading

March 23-26, 2017: Yenching Global Symposium, Beijing

The Yenching Global Symposium is a fully-funded event that brings together people from different fields and across generations with a common interest in China. Individuals under the age of 30 by the start of the conference are eligible for a fully funded symposium visit. The four-day event will feature engaging speakers and interactive events on the topic of XINNOVATION: Identity of Innovation in China. The conference will be hosted on March 23-26, 2017.

YGS is looking for:

  • China Scholars: Graduate or postgraduate students (Master’s level or higher) in any field of study at a Chinese university. Students should be fluent in English and have a demonstrated interest in the role of innovation in China;
  • Global Scholars: Graduate or postgraduate students (Master’s level or higher) in any field of study at a university. Students should be fluent in English and have a demonstrated interest in the role of innovation in China;
  • Innovation Leaders: Young professionals with a strong demonstrated interest in China, demonstrated leadership skills, and a commitment to the goals of innovation.

Please refer to our conference website and promotional video for more information. Applications are due by December 15, 2016 at 11:59 PM CST (China Standard Time). Please email delegates@yenchingsymposium.org with any questions.

 

Seminar: De publieke leider van de toekomst – Leiden Leadership Centre

Op maandag 28 november organiseert het Leiden Leadership Centre van de Universiteit Leiden het seminar: ‘De publieke leider van de toekomst’. Tijdens het seminar gaan Prof. Dr. Sandra Groeneveld, Prof. Dr. Zeger van der Wal, Nikol Hopman en Harro Leegstra in op relevante- en maatschappelijke thema’s waar Nederland voor staat. Het seminar is gratis toegankelijk.

Studenten zijn meer dan welkom!

Vergeet je niet aan te melden via leadership@fgga.leidenuniv.nl

Seminar: De publieke leider van de toekomst / start 15.00 uur / LUC – Anna van Buerenplein, Den Haag.

Bekijk hier meer informatie.

Lectures in the Diplomacy and Global Affairs Seminar Series

Students of Public Administration are cordially invited to attend the following (free) lectures in the Diplomacy and Global Affairs Seminar Series this week:

‘The Rise of Africa: Miracle or Mirage’

by Professor Fantu Charu on November 16 at 13:00-14:30 in room ‘Buitenhof’. Here<http://us13.campaign-archive1.com/?u=aa8bd2bb1813b2c7adb8b16c5&id=e17b698165> are further details.

 

‘The Path-breaking Power of Policy Ideas’

by Professor Robert Cox on November 17 at 9:30-11:00 in room ‘Korte Voorhout’. Please see here<http://us13.campaign-archive2.com/?u=aa8bd2bb1813b2c7adb8b16c5&id=53c7bd54f8> for further details.

 

International conference: Who determines the security (research) agenda on 9-10 November, The Hague

Also wondering who should take the lead in facing key contemporary challenges like terrorism, cyber-attacks and hybrid warfare? Do you want to know how different actors work together and what the challenges of collaboration are? Join Dick Schoof (NCTV), Beatrice de Graaf (Utrecht University), Michel van Leeuwen (NCSC NCTV), Ronald Prins (Fox-IT), David Baldwin (Princeton University) and many others at the International Conference ‘Who determines the security (research) agenda.’ The event is organized by the Institute of Security and Global Affairs (ISGA) of Leiden University on 9-10 November 2016 in The Hague, The Netherlands. Master students are invited to learn more about the conference and secure a seat at: www.isga2016.nl

 

Studenten gezocht voor interactieve workshop op het Ondernemersplein voor de Gemeente Den Haag

Voor de workshop (Confrontatie generaties XYZ), is men op zoek naar studenten, bij voorkeur in een business opleiding om in het programma te participeren.

Uit alle aanwezige deelnemers (verschillende Haagse ondernemers en de diverse leerlingen groepen) worden groepjes geformeerd waarbij de verschillende XYZ generaties in vertegenwoordigd zijn. Ieder groepje krijgt de opdracht om zich een beeld te vormen “Hoe ondernemen eruit ziet in 2030 in Den Haag?” Op basis van een set van specifieke vragen (over trends en ontwikkelingen) worden de deelnemers uitgedaagd zich een beeld te vormen over deze vraag. Per groepje worden de resultaten vastgelegd. Overall worden de resultaten besproken met de wethouder economie Karsten Klein en de directeur zakelijk van RaboBank Den Haag. Continue reading

Uitnodiging debatavond: Waarom morele vragen politiek urgent worden

morelevragenHet is binnenkort een half jaar geleden dat Prof. dr. Gabriël van den Brink afscheid nam als hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde in Tilburg. Bij die gelegenheid sprak hij een rede uit met als titel Waarom morele vragen politiek urgent worden. Zijn stelling was onder meer dat het politieke bedrijf in Nederland ernstig tekortschiet, omdat landelijke politici zich vrijwel nooit over morele kwesties uitlaten terwijl de samenleving daar in toenemende mate om vraagt.

 

 

 

Continue reading