VIRA schrijfwedstrijd 2018

De VIRA (Vereniging voor Internationale Relaties), opgericht in 1963 in België welke een een driehonderd leden kent, biedt een forum waar beleids-en bedrijfsverantwoordelijken, academici en studenten, diplomaten en internationale ambtenaren, journalisten en cultuurdragers  informatie en praktijkervaringen kunnen uitwisselen. Tien keer per jaar worden lunch-of avondcauserieën en paneldebatten georganiseerd met doorgaans nederlandstalige, maar ook soms franstalige of engelstalige sprekers van hoog niveau. Af en toe verlopen deze activiteiten in samenwerking met andere verenigingen.
Bijzondere aandacht gaat daarbij naar geopolitieke en Europese thema’s die aansluiten bij de actualiteit en bovendien maatschappelijke relevantie verraden.

Dit jaar heeft de VIRA, in het kader van haar jongerenwerking, besloten een jaarlijkse schrijfwedstrijd te organiseren rond actuele internationale thema’s. Deelname staat open voor jongeren tot 32 jaar en de inzendingen zijn in het Nederlands.
Het thema voor 2018 is “Eind van de democratie?”.
De inzending moet uiterlijk op 1 juni 2018 in het bezit zijn van de VIRA vzw. De inschrijving gebeurt online en dient verzonden te worden aan info@vira-org.be.
Midden juli 2018 worden de uiteindelijke winnaars bekend gemaakt.
De eerste prijs ontvangt 2.500 €. De als tweede en derde gerangschikten ontvangen resp. 500 € en 250 €.
De winnaar krijgt de gelegenheid om zijn bijdrage te presenteren op een bijeenkomst van VIRA.
Zie http://www.vira-org.be/nieuws/vira-schrijfwedstrijd-2018/
Of op Facebook https://www.facebook.com/viravzw/