STAGEMARKT: 6 maart! / INTERNSHIP FAIR: 6 March!

STAGEMARKT: 6 maart!
Wil je je oriënteren op een stage? Wil je meer weten over de mogelijkheden, ervaringen horen en alvast handige contacten opdoen? Meld je dan snel aan voor de stagemarkt op 6 maart! Organisaties die (ovb) zullen komen zijn bv: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Oxfam Novib, ABN AMRO en Financial Intelligence Unit. Daarnaast zullen ook oud-stagiairs en andere handige organisaties aanwezig zijn. De details:

Datum: dinsdag 6 maart

Tijd: 14.00 – 16.00
Locatie: Inspiration Lab (2e verdieping Wijnhaven, naast de UB)

Aanmelden kan t/m 4 maart via deze Link.

INTERNSHIP FAIR: 6 March!
Would you like to orient on an internship? Do you want to know more about possibilities, hear about experiences and get in touch with interesting organisations? Register for the internship fair on March, 6th! Organisations that will visit the fair (with reservations) are for example: Ministry of Economic Affairs and Climate, Oxfam Novib, ABN AMRO and Financial Intelligence Unit.  Former interns and useful  organisations will also be present. More information:

Date: Thursday 9 March
Time: 14.00 – 16.00 hrs
Location: Inspiration Lab (2nd floor Wijnhaven, next to the University Library)

You can sign up until 4 March via this Link.

Voorlichtingsbijeenkomsten Lerarenopleiding ICLON

Ook dit voorjaar organiseert het ICLON weer voorlichtingsbijeenkomsten over de lerarenopleiding. Tijdens de presentatie ontvang je informatie over de Lerarenopleiding (master), het World Teachers Programme, de Educatieve minor en de Educatieve module. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Datum: donderdag 22 februari 2018, 15:30 – 17:00 uur
Locatie: Pieter de la Courtgebouw, zaal 1A20
Datum: dinsdag 6 maart 2018, 15:30 – 17:00 uur
Locatie: Pieter de la Courtgebouw, zaal SB45

Meer informatie: website

Aanmelddeadline
Let op: de aanmelddeadlines (voor alle trajecten) wijken af van de universitaire deadlines. De aanmelddeadline voor de start medio augustus is 1 april 2018 en voor de start eind januari is 1 november 2018. De aanmeldprocedure is beschreven op de website.

Meer informatie Lerarenopleiding Master, Educatieve minor en Educatieve module: www.iclon.nl/lerarenopleiding
World Teachers Programme: www.iclon.nl/wtp