Erik Hazelhoff Jong Talentprijs voor de beste universitaire masterscriptie

Op 3 april 2018 zal voor de vijfde maal de Erik Hazelhoff Jong Talentprijs worden uitgereikt. Deze prijs wordt uitgereikt aan de student die volgens de vakjury de beste universitaire masterscriptie – geschreven in 2016 of 2017 – heeft ingeleverd (volledige voorwaarden/reglement zijn te vinden op de website (reglement).

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 5.000 plus een auteurscontract (voor publicatie van de scriptie in geredigeerde vorm) bij uitgeverij Unieboek|Het Spectrum.

In het kort staan hier de criteria:

a. De scriptie moet in 2016 of 2017 geschreven en verdedigd zijn aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit.

b. De scriptie heeft betrekking op historische-, literaire-, of sociaal maatschappelijke kwesties.

c. De scriptie dient blijk te geven van originaliteit, betrouwbaar research en stilistisch vernuft.

Daarnaast geniet het de voorkeur als de student interesse toont in het schrijverschap.

Inzenden van de scripties kan tot 1 januari 2018.

De uitreiking van deze prijs vindt tegelijkertijd plaats met de uitreiking van de Biografieprijs.

Volg deze link voor meer informatie: Flyer Erik Hazelhoff Jong Talentprijs 2018