Werken in het Openbaar Bestuur Scriptieprijs

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) reikt met ingang van 2017 jaarlijks een prijs uit voor de meest originele en beleidsrelevante scriptie op het terrein van “werken in het openbaar bestuur”. Het betreft afstudeerscripties die in periode januari 2016 t/m augustus 2017 zijn/worden afgerond. De prijsuitreiking vindt plaats op 2 november 2017. Zie de flyer voor meer informatie: scriptieprijs arbeid en organisatie overheid