Gespreksavonden journalistiek over islam en het Midden-Oosten

Ruim tien jaar geleden publiceerde Joris Luyendijk Het zijn net mensen: beelden uit het Midden-Oosten, een bestseller waarin de auteur een ontnuchterend beeld schetst van de tekortkomingen van de journalistiek in het Midden-Oosten én inzicht geeft in de ontluisterende mechanismen die in de media werkzaam zijn. Luyendijk liet zien hoe nieuwsmedia maar een minuscuul deel van de werkelijkheid kunnen laten zien. Dat deel is zwaar gefilterd, vervormd en gemanipuleerd, maar het wordt door kijkers, lezers en luisteraars aangezien voor de werkelijkheid, aldus Luyendijk.

Hoe staan we er nu, anno 2017, voor? Sinds de verkiezing van president Trump worden experts – journalisten incluis – in hoge mate gewantrouwd, en worden nieuwsfeiten afgedaan als “fake” of “alternative facts”. Het Midden-Oosten is er de afgelopen tien jaar alleen maar complexer op geworden met de veranderende geopolitieke verhoudingen en de aanwezigheid van IS. Politieke en publieke discussies over islam leiden nog altijd tot polarisatie, zowel online als offline. Hoe gaan journalisten die berichten over islam en het Midden-Oosten – controversiële onderwerpen bij uitstek – daarmee om?

LUCIS (Leids Universitair Centrum voor de studie van Islam en Samenleving) en Science ON AIR (de etalage van de wetenschap) organiseren in maart en april vier discussie-avonden waarin journalisten die zich bezighouden met islam en/of het Midden-Oosten dieper ingaan op hun manier van berichtgeving.

Hoe maken zij hun journalistieke afwegingen? Welke journalistieke dilemma’s brengt hun specifieke vakgebied met zich mee? In hoeverre beïnvloedt hun persoonlijke achtergrond hun werkwijze en berichtgeving? Een boeiende reeks avonden over de totstandkoming van een journalistiek artikel, radio- of televisieverslag. Voor het publiek is er volop gelegenheid om vragen te stellen. De eerste journalist die komt spreken, is Ebru Umar.

Vierluik met journalisten

22&29 maart, 5&12 april, 19.30-21.00 uur

Grandcafé de Burcht, Burgsteeg 14 Leiden

Gratis toegang

Voor meer informatie: https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2017/03/het-zijn-net-mensen-revisited-1e-avond