Uitnodiging voor de Public Leadership Challenge op 30 januari

Op maandag 30 januari a.s. vindt er een Public Leadership Challenge plaats in het Living Lab (Schouwburgstraat 2) over de decentralisatie in de jeugdzorg. Het vraagstuk dat op tafel ligt is hoe de decentralisatie van de staat naar de stad tot op de straat werkelijkheid wordt? Vanuit ministerie, gemeente, jeugdzorginstellingen en cliënten worden de vragen gepresenteerd. In groepen gaan studenten, (young) professionals en wetenschappers aan de slag met oplossingen vanuit leiderschap die na afloop plenair worden bediscussieerd met de probleeminbrengers. De challenge wordt georganiseerd door het Leiden Leadership Centre van de Universiteit Leiden in samenwerking met de Public Leadership Foundation. We nodigen studenten, wetenschappers en alumni van harte uit om deel te nemen! Voor meer informatie en aanmelding; zie de volgende link: https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2017/01/public-leadership-challenge