Boekpresentatie: Haalt de PvdA 2025?

Is er in de nabije toekomst nog wel plaats voor een politieke partij als de PvdA? Of is haar einde nabij? Moet de PvdA voortmodderen met oude vormen en gedachten, of kan zij als politieke partij zichzelf nog eenmaal opnieuw uitvinden op grond van haar sociaaldemocratische beginselen?

Negen auteurs, waaronder vooraanstaande partijleden en buitenstaanders, buigen zich over de vraag Haalt de PvdA 2025? In hun beschouwingen staat centraal wat het woord sociaaldemocratie anno eenentwintigste eeuw zou kunnen betekenen.

Wim Meijer  i (voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie) neemt op donderdag 26 januari het eerste exemplaar van de essaybundel Haalt de PvdA 2025? in ontvangst. Samen met Thijs Niemantsverdriet (politiek verslaggever NRC Handelsblad) geeft hij een korte reflectie op de inhoud. De discussie staat onder leiding van Max van Weezel.

Het Nederlandse politieke landschap is in een bijzondere situatie terechtgekomen. Een situatie waarin de rol van politieke partijen is gemarginaliseerd en waarin de politieke architectuur van het landsbestuur meer dan ooit toe lijkt te zijn aan noodzakelijke veranderingen.

Politieke partijen zijn extreem kwetsbaar geworden, de ene keer een forse groei, de andere keer een dramatisch verlies en soms verdwijnen zij van het toneel (LPF). We hoeven maar te kijken naar de op- en neergang van het CDA, de PvdA, GroenLinks, SP en D66.

In deze essaybundel wordt vooral gekeken naar de (maatschappelijke) positie en toekomst van de PvdA. Het is verbazingwekkend om te zien dat een partij met zo’n rijke geschiedenis zo in het nauw gedreven wordt. Acht auteurs, waaronder partijleden en buitenstaanders, buigen zich – met een knipoog naar Andrej Amalrik (Haalt de Sovjetunie 1984?) – over de vraag ‘Haalt de PvdA 2025?’

Met bijdragen van: Maurice de Hond  i, Lieke Kuiper, Merijn Oudenampsen, Bram Peper  i, Aukje van Roessel, Felix Rottenberg  i, Martin Sommer, Gerrit Voerman  i en Joop van Holsteyn  i.

2. Praktische informatie

Datum: Donderdag 26 januari 2017 om 17.00 uur

Locatie: Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10 te Den Haag (zaal: Wandelganger II)

3. Aanmelden

Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via debat@montesquieu-instituut.nl

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.

Wilt u na afloop eten in Nieuwspoort? Reserveren kan via het aanmeldformulier.

4. Meer informatie

Deze boekpresentatie wordt georganiseerd door Montesquieu Instituut in samenwerking met uitgeverij Toth.