Studie- en onderzoeksbeurs in Israël

Israël biedt vier beurzen aan, elk voor de duur van acht maanden. De studie start per oktober 2017.

Beursbedrag

 • Je ontvangt voor de duur van een academisch jaar (d.w.z. acht maanden) een maandelijkse vergoeding van de kosten voor levensonderhoud. Deze toelage bedraagt $850* per maand.
 • De beurs dekt 50% van het collegegeld, met een maximum van $6000*.
 • Een basisverzekering voor ziektekosten maakt ook deel uit van de toelage.
 • Het ministerie van OCW geeft een reiskostenvergoeding. De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld, afhankelijk van de bestemming. In kalenderjaar 2015 was het tussen de € 100 en € 1.000. Dien na afloop van de beursperiode een verklaring van het buitenlandse studieverblijf (“declaration of attendance”) in. Daarna maakt EP-Nuffic de reiskostenvergoeding over.

*de bedragen zijn op basis van informatie bij ons bekend tijdens de ronde 2015/2016.

Voorwaarden

 • Kandidaten moeten bij aanvang van de studie in Israël minstens een BA- of BSc-graad hebben behaald met goede studieresultaten.
 • Kandidaten moeten de Nederlandse nationaliteit hebben en mogen niet ouder zijn dan 35 jaar (aan het begin van het academisch jaar).
 • Bewijs van Engelse of Hebreeuwse taalvaardigheid.
 • Beurzen kunnen uitsluitend worden aangevraagd voor de volgende programma’s: Overseas/International, MA, PhD, Research of Post Doctorate.
 • Studie of onderzoek is alleen mogelijk aan hogeronderwijsinstellingen die zijn aangewezen door de Israëlische overheid.
 • Deze voorwaarden kunnen aangepast worden aan de hand van het beschikbare budget.
 • Studenten die medicijnen studeren komen niet in aanmerking voor een beurs.
 • Een interview op de Israëlische ambassade maakt onderdeel uit van de selectie.

Aanvragen

Uiterlijk 19 december 2016 in drievoud (één origineel en twee kopieën) bij EP-Nuffic inleveren.

Voor je aanvraag zijn de volgende documenten vereist:

 • aanmeldingsformulier;
 • gedetailleerd studie- of onderzoeksprogramma en motivatie voor het land en het studie- of onderzoeksproject;
 • curriculum vitae;
 • welkomstbrief en/of correspondentie van de Israëlische begeleider aan de gastinstelling;
 • gewaarmerkte kopieën van tot nu toe behaalde relevante diploma’s en een studievoortgangsoverzicht;
 • ten minste twee aanbevelingsbrieven van bij de studie betrokken hoogleraren of docenten;
 • drie originele pasfoto’s;
 • gezondheidsverklaring (zie formulier bij beursaanvraag);
 • kopie paspoort.

Let op: In verband met de veiligheidsmaatregelen op de Israëlische ambassade moeten de voornamen en de achternaam op alle documenten overeenkomen met de namen die vermeld staan in het paspoort.

Alle stukken moeten in de officiële taal van het land of in het Engels zijn gesteld of vertaald. Wanneer de stukken in de landstaal zijn gesteld, moet één exemplaar in het Nederlands of Engels worden bijgevoegd. Niet volledige aanvragen kunnen leiden tot afwijzing van je aanvraag door de buitenlandse autoriteiten.

Sluitingsdatum

19 december 2016

Meer informatie

Ga naar de website van het Israëlisch ministerie van Buitenlandse Zaken