Studiebeurzen voor Duitsland

Wil je studeren of onderzoek doen in Duitsland en heb je de Nederlandse nationaliteit? Dan zijn de volgende beurzen mogelijk  interessant voor jou!

  1. Het DIA-Stipendium (gefinancierd door het ministerie van OCW en de DAAD) voor studenten (HBO/WO) en (aanstaande) promovendi die een uitwisseling, master of onderzoek gaan doen in Duitsland. De beurs kan gecombineerd worden met een Erasmusbeurs en bestaat uit een financiële bijdrage van 1.800 – 2.000 euro voor maximaal één semester. De deadline is op 1 december aanstaande voor een verblijf volgend semester. Meer informatie<http://www.studereninduitsland.nl/beurzen/dia-stipendium>.
  2. De DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) heeft een aantal beurzen voor een zomercursus, (deel van) een master of onderzoek in Duitsland. Deze beurzen bestaan uit maandbijdrages van 750 – 1.000 euro per maand of een eenmalige bijdrage tot 2.250 euro, verstrekt voor periodes van een paar weken tot 24 maanden. De deadlines voor de belangrijkste beurzen zijn al op 1 december (!) aanstaande voor een zomercursus, master of onderzoek vanaf juni volgend jaar. Studenten die oktober 2017 een master willen gaan doen in Duitsland, moeten dus al vóór 1 december 2016 een aanvraag doen. Meer informatie<http://www.studereninduitsland.nl/beurzen/daad-beurzen>.

Studenten met een niet-Nederlandse nationaliteit kunnen naar opties zoeken in de scholarship database <https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database> van de DAAD.