Serious Game –29 september: Job Bootcamp

For English see below

Wil jij tips om je goed voor te bereiden op je loopbaan en leren hoe je je concurrenten een stapje voor kunt zijn? Schrijf je dan in voor de Serious Game op 29 september van 13.00-16.00.

 

Would you like to learn how to be a step ahead of your competitors and prepare for your future career? Sign up now for the Serious Game on Thursday 29 September from 13.00-16.00.

Confucius (zo’n 2.500 jaar geleden): ‘Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren, en ik zal het me eigen maken.’

Dat is precies wat we met de game doen: versneld leren door het sollicitatieproces vanuit een spelvorm te benaderen en met die ervaringen de vertaalslag maken naar slim/ onderscheidend zijn. Je leert redeneren vanuit je eigen kracht. Waar sta je nu en wat past daarbij? Wat betekent dit voor het soort vacatures waar je wel of niet op gaat reageren? Je krijgt inzicht in het sollicitatieproces en de werking van verschillende rollen daarbinnen.
JobBootcamp

De game wordt verzorgd door trainers van JobBootcamp: experts met het doel mensen te helpen een baan te vinden die echt bij iemand past. JobBootcamp is gespecialiseerd in mobiliteit, het geven van sollicitatietrainingen en het verhogen van werkplezier en effectiviteit.
Inschrijving

Er is plek voor 35 studenten. We werken met het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

 

Prijs: €5,00. Je aanmelding wordt definitief als je bijdrage is ontvangen. Per e-mail krijg je meer informatie over de betaling. De locatie zal in deze mail vermeld worden.

Schrijf je in via: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT1fCE43Mh1ZEDyjUFRKhxzS6rgvW8VgoxPSP1zS9To-t2Dw/viewform

 


 

Serious Game – Thursday 29 Septembre

Job Bootcamp

Would you like to learn how to be a step ahead of your competitors and prepare for your future career? Sign up now for the Serious Game on Thursday 29 September from 13.00-16.00.

Confucius ( 2,500 years ago) : ” Tell me and I forget . Teach me and I may remember . Involve me and I will learn.

 

That’s exactly what we will do during “the game”: accelerated learning by approaching the application process as if it were a game and use that experience to become smart / distinctive . You learn from your own reasoning power . Where are you now and what fits? What does this mean for the kind of job you will apply for? You will gain insight into the application process and the different roles within that process.

 

JobBootcamp

The game will be provided by trainers of JobBootcamp: experts with the aim to help people find a job that really suits them. JobBootcamp specializes in mobility, providing application training and increase job satisfaction and effectiveness.

 

Sign in

There is room for 35 students . We are working according to the principle of ‘first come , first served’. So sign up now!

 

Price: € 5.00 p.p . Your registration will be final once we have received your contribution. You will receive more information about the payment by email. The location of the game will be mentioned in that email as well.

 

Sign in via:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT1fCE43Mh1ZEDyjUFRKhxzS6rgvW8VgoxPSP1zS9To-t2Dw/viewform