Uitnodiging debatavond: Waarom morele vragen politiek urgent worden

morelevragenHet is binnenkort een half jaar geleden dat Prof. dr. Gabriël van den Brink afscheid nam als hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde in Tilburg. Bij die gelegenheid sprak hij een rede uit met als titel Waarom morele vragen politiek urgent worden. Zijn stelling was onder meer dat het politieke bedrijf in Nederland ernstig tekortschiet, omdat landelijke politici zich vrijwel nooit over morele kwesties uitlaten terwijl de samenleving daar in toenemende mate om vraagt.

 

 

 

Men zou verwachten dat een dergelijke stellingname wel enige reactie bij landelijke politici zou losmaken. Tot op heden heeft nog niemand vanuit de landelijke politieke partijen op deze stellingname gereageerd. Dat kan zijn omdat ze het te druk hebben met het bedrijven van politiek, maar het kan ook zijn dat ze de betekenis van deze bewering onvoldoende tot zich laten doordringen.

Uitnodiging
Wij willen zowel politici, wetenschap als media, echter graag een kans bieden toch op bovenstaande stelling in te gaan. Daarom organiseert Boom bestuurskunde, in samenwerking met onderzoeks- en debatcentrum Èthos, op 23 juni vanaf 19:30 uur een debatavond onder leiding van Prof. mr. dr. Job Cohen. Deze debatavond zal plaatsvinden bij Boekhandel Douwes in Den Haag en u bent hierbij van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen.

Deelname aan de debatavond is gratis, maar het is wel noodzakelijk u aan te melden vóór 20 juni a.s. voor dit evenement in verband met het beperkte aantal plaatsen.

Programma
23 juni 2016 | Boekhandel Douwes, Herengracht 60, Den Haag

19:30 – 19:50          Ontvangst

19:50 – 20:00          Opening door Prof. mr. dr. Job Cohen

20:00 – 20:30          Inleiding door Prof. dr. Gabriel van den Brink

20:30 – 21:30          Debat tussen Èthos, media en politici met o.a. Thijs Broer,
Rene Cuperus, Diederik Samsom ir., mr. Kees van der Staaij,
Prof. dr. Gabriel van den Brink en Prof. dr. Govert Buijs

21:30 – 21:45          Vragen / reacties publiek

21:45 – 22:00          Samenvatting en blik naar de toekomst door Prof. dr. Govert Buijs

22:00 – 23:00          Afsluitende borrel

Aanmelden