Uitnodiging event Vitale Lokale Samenlevingen op 10 juni 2016

Het project Vitale Lokale Samenlevingen is op zoek gegaan naar het DNA van maatschappelijke initiatiefnemers: mensen die grote sociale problemen oplossen buiten de gebaande paden. Deze sociale uitvinders weten effectief de krachten in wijken aan te boren. Lokale overheden kunnen leren van hun houding, kennis en ervaring. Daarvoor biedt de Lokale Participatiesamenleving: van Kramp naar Kracht een platform en ontmoetingsplaats.

De benadering van de maatschappelijke initiatiefnemers is onder woorden gebracht in De Verklaring – van Kramp naar Kracht. Deze Verklaring beschrijft hoe de decentralisaties anders en beter georganiseerd kunnen worden. Kom 10 juni en verbind je met deze beweging!

Programma
10:00-10:30 
  Inloop en registratie
10:30-12:00    Opening programma door burgemeester van Eindhoven Rob van Gijzel, Presentatie van de bundel over maatschappelijke initiatiefnemers
12:00-13:00 
  Lunch
13:00-15:00
    16 interactieve masterclasses met o.a. Buurtzorg Nederland, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Bureau Frontlijn, Moving Arts Project, Resto Van Harte, Eigen Kracht Centrale, Stadsgeneeskunde, Netwerk DAK, Pedagogisch Collectief Feijenoord, Toff, docent Wim van de Merwe, Stichting Beroepseer, verschillende politieprofessionals (o.a. Erna Eenink en Jaco van Hoorn) en Gastvrij Oost (kleinschalig vluchtelingenwerk).
15:00-15:30    Pauze
15:30-16:30    Ondertekening Verklaring – van Kramp naar Kracht  in aanwezigheid (onder voorbehoud) van commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant Wim van de Donk
16:30-17:30    Borrel

Van Kramp naar Kracht  wordt georganiseerd met medewerking van de VNG. VNG borduurt hiermee verder op het eerste Jaarbericht 2013 van de VNG Denktank over de rol van gemeenten ten aanzien van maatschappelijke initiatieven.

Voor wie?
Maatschappelijke initiatiefnemers, vertegenwoordigers van lokale overheden, professionals en geïnteresseerden.

Wanneer?
Vrijdag 10 juni 2016 van 10.00 uur tot 17.30 uur.

Waar?
Natlab, Kastanjelaan 500, 5616 LZ, Eindhoven.

Inschrijven
Deelname is gratis. Inschrijven kan via deze link.
Voor meer informatie, zie www.vitalelokalesamenleving.nl


Twitter
LinkedIn