Career College offers students free career counseling

(For English see below)

Waar kun je na je studie Bestuurskunde terechtkomen? Hoe ziet je werkdag er straks uit? Wat moet je nu doen om straks die leuke baan te krijgen?

Tijdens dit Career College zal de Loopbaanservice van de faculteit zich introduceren en vertellen verschillende oud-studenten over hun werk en ervaringen. Zij geven je een beeld van een carrière na de studie. Ook krijg je deze middag natuurlijk de nodige tips. Aanwezig zullen zijn:

 • Sander Koudijs
  Trainee bij MN Risk Management (MN is één van de grootste pensioenuitvoerders en vermogensbeheerders van Nederland)

 • Sahar Yadegari
  Program Manager bij Adessium Foundation (Een stichting die werkt aan een evenwichtige samenleving gekenmerkt door integriteit, balans tussen mens & natuur en medemenselijkheid). Eerder was ze werkzaam bij PwC Consulting en Ernst & Young Advisory.

 • Frank van der Plas
  Adviseur/ rechterhand van een van de directeuren bij het Rijksvastgoedbedrijf van het Ministerie van BZK. Eerder was hij o.a. adviseur minister, adviseur SG en Rijkstrainee.

Het Career College wordt gegeven op donderdag 28 januari van 15.00-17.00, locatie Schouwburgstraat. Het Career College is gratis bij te wonen, wel vragen we je om in te schrijven. De exacte locatie zal enkele dagen voor het Career College plaatsvindt gemaild worden naar de ingeschreven studenten.

Schrijf je nu in

Voor eventuele vragen kun je terrecht bij Dianne Karkdijk, loopbaanadviseur Faculteit Governance and Global Affairs.


What can you do after finishing the Public Administration programme? What does your workday look like? What should you do to get that nice job?

During this Career College the Career Service will introduce itself and several former students from your field will tell about their career to enlighten you about what you can do after your studies. You’ll also get the necessary tips this afternoon. The following former students will present:

 • Sander Koudijs
  Trainee at MN Risk Management (MN is one of the largest pension administrators and asset managers of The Netherlands)

 • Sahar Yadegari
  Program Manager at Adessium Foundation (Adessium Foundation aspires to a society that encourages people to live in harmony with each other and with their environments). Previously she worked at PwC Consulting and Ernst & Young Advisory.

 • Frank van der Plas
  Advisor/right hand of one of the directors at the Central Government Real Estate Agency of the Ministry of the Interior and Kingdom Relations. Previously he was advisor to the minister and advisor to the Secretary-General and Rijkstrainee.

The Career College takes place on Thursday 28 January from 15.00-17.00, location Schouwburgstraat. The Career College is free to attend, we do ask you to register.  The exact location will be emailed to the registered students  a couple of days before the Career College.

Sign up now

If you have any questions please contact Dianne Karkdijk, career counselor Faculty of Governance and Global Affairs.