Seminar Working as a researcher – Studenten Loopbaan Service

Op vrijdag 5 februari 2016 organiseert de Studenten Loopbaan Service een one-day seminar “Working as a Researcher”. PhD studenten en onderzoekers uit het bedrijfsleven (bijv. KLM, TNO) komen vertellen over hun carrièreverloop en huidige onderzoeksfunctie. Dit met het doel om studenten inzicht te geven in de diverse routes die kunnen leiden tot een wetenschappelijke carrière en baan. Continue reading

Oproep nominaties Jaarprijs Politicologie en Daniël Heinsius thesisprijs

politiekeprijs

 

 

De Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek en de Vereniging voor Politieke Wetenschappen stellen jaarlijks twee prijzen beschikbaar: de Jaarprijs Politicologie voor het beste proefschrift op het vakgebied en de Daniël Heinsius thesisprijs voor de beste politicologische thesis. De prijzen bedragen respectievelijk € 1000 en € 500.

U wordt van harte opgeroepen kandidaten voor deze prijzen voor te dragen

U kunt tot 1 februari 2016 de secretaris van de Jaarprijsjury: info@politicologie.be attenderen op proefschriften die voor de prijs in aanmerking komen, voorzien van een PDF-document van het proefschrift.

Voordrachten voor de Daniel Heinsiusprijs, voorzien van een PDF van de thesis-exemplaren, kunt u tot  1 februari 2016 richten aan de secretaris van de jury, mw Lotte Melenhorst, l.d.melenhorst@fsw.leidenuniv.nl