Aanmelden: scriptieprijs van de vakbeweging

Meld je vanaf nu aan voor de Scriptieprijs van de vakbeweging. De prijs is bestemd voor (bijna of recent) afgestudeerde studenten aan een masteropleiding van een Nederlandse hogeschool of universiteit die een scriptie hebben geschreven over een onderwerp dat betrekking heeft op het werkgebied van de vakbeweging of de rol van de vakbeweging behandelt. De scriptie moet in 2015 geschreven zijn en met minimaal een voldoende zijn beoordeeld. De Scriptieprijs is een initiatief van de Burcht, het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging (www.deburcht.nl/wetenschappelijk). Met de Scriptieprijs wil de Burcht studenten stimuleren de rol van de vakbeweging te bestuderen en stimuleren een bijdrage te leveren aan de oplossing van sociaaleconomische vraagstukken.

 

Voorbeelden van onderwerpen van scripties die aanmerking komen voor deze Scriptieprijs zijn: de positie en inhoud van de cao en arbeidsvoorwaarden, preventie van arbeidsongevallen, sociale zekerheid, arbeidsrecht, medezeggenschap, flexibilisering, pensioen, arbeidsmarkt, positie van arbeidsmigranten, scholing, vakmanschap, HRM, de rol van de vakbeweging bij individuele belangenbehartiging, collectieve belangenbehartiging, de Europese dimensie van vakbondswerk, vakbondsmarketing.

De Jury

De ingezonden scripties worden beoordeeld door een deskundige jury bestaande uit: Prof. Dr. Paul de Beer (AIAS/UvA, De Burcht), Dr. Leni Beukema (HanzeHogeschool), Aldo Dikker (Tijdschrift Zeggenschap), Dr. Wim Eshuis (De Burcht), Ton Heerts (FNV), Prof. Mr. Mijke Houwerzijl (UvT, RUG). De scripties worden beoordeeld op de onderdelen onderwerpkeuze, inhoud en stijl. Het juryreglement staat op de website van de Burcht.

 

De prijs

De prijs kent twee varianten: één prijs voor een hogeschool student (of afgestudeerde) én één prijs voor een universitaire student (of afgestudeerde). De scriptieprijs kent dus (maximaal) twee winnaars. Elke winnaar van de Scriptieprijs 2015 wint:

  • Een geldprijs van € 1.000,- .
  • Publicatie van de scriptie via de website van de Burcht.
  • Ondersteuning bij het schrijven van een artikel voor het tijdschrift Zeggenschap (http://www.zeggenschap.info)
  • Een dag op pad met de FNV.

 

Aanmelden

Studenten kunnen zichzelf aanmelden. De eerste stap is de scriptie insturen aan: aanmelden@deburcht.org. Daarna ontvangt de student een inschrijfformulier. Op de website van de Burcht (www.deburcht.nl). staan de voorwaarden voor deelname en een uitgebreidere toelichting op de thema’s en inhoud van de scripties die in aanmerking komen voor de prijs. Insturen van scripties kan tot en met 31 december 2015.

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Wim Eshuis, secretaris van de jury: wimeshuis@deburcht.org