Back to the Future: Cold War Revisited? The Crisis of European Security

De groeiende spanningen tussen Rusland en Europa zet vraagtekens bij de veiligheid in Europa. Zijn de illegale annexatie van de Krim door Rusland en het aanhoudend conflict in Oost-Oekraïne, tekenen van een nieuwe koude oorlog? Moeten we accepteren dat ons continent opnieuw wordt verdeeld in invloedssferen of is er nog een manier om uit deze impasse te komen door de dialoog aan te gaan met Moskou?

Hierbij wil ik namens Europarlementariër Kati Piri, de docenten, medewerkers en studenten verbonden aan de studie Bestuurskunde persoonlijk uitnodigen voor de bijeenkomst ‘BACK TO THE FUTURE: COLD WAR REVISITED?’ op zaterdag 12 september in De Balie, Amsterdam.

Deze bijeenkomst, door S&D NL en WBS Europa Fonds geïnitieerd, is voor genodigde (inter)nationale gasten en geïnteresseerden in de thema’s internationale betrekkingen, veiligheid, mensenrechten en Europa. Wij stellen uw aanwezigheid tijdens deze bijeenkomst zeer op prijs, temeer omdat een breed gedragen discours bijdraagt aan een mogelijke oplossing.

De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 12 september, van 14.00 tot 18.00 uur (inloop vanaf 13.30) in De Balie te Amsterdam. De toegang is gratis, registreren via het online aanmeldingsformulier is wel verplicht.

Programma:      (Gehele programma vindt u hier)

13.30                     Inloop

14.00                     Opening

14.10                     ‘European Security Anno 2015: Hard versus Soft Options’

15.10                     Two parallel sessions:
I ) ‘Crisis in Europe: End of Common Security?’
II) ‘What role for the EU, OSCE and NATO in 2015?’

16.15                     Break

17.00                     Speech ‘Speak Softly But Carry A Stick’ / Q&A Bert Koenders

18.00                     Reception

 Sprekers:            Bert Koenders (Minister BuZa), Stefan Füle ( EU Commissaris voor
Nabuurschapsbeleid en uitbreidingsonderhandelingen 2010-2014), Karsten Voigt (voormalig buitenland woordvoerder SPD), Kati Piri (MEP PvdA), Caroline de Gruyter (Europees correspondent NRC Handelsblad), Michiel Servaes (TK-lid, woordvoerder Buitenlandse Zaken), Angelien Eijsink (Vicepresident NATO Parlement, TK-lid woordvoerster Defensie), René Cuperus (Wiardi Beckman Stichting), Hannes Swoboda (President Kreisky Foundation, voormalig voorzitter S&D Groep), Knut Fleckenstein (MEP Duitsland, Vicepresident S&D Groep), Iaon Pascu (MEP Roemenië, Vicepresident EP Commissie Buitenlandse Zaken), Bob Deen (Senior Adviseur OSCE, Oost-Europa, Kaukasus en Centraal-Azië) & Jan Marius Wiersma (Clingendael Instituut, Internationale Relaties).

Stefanie de Ruiter