Register for The Hague International Open Day!

Curious about the goings-on in the international organisations in The Hague that are dedicated to creating a better world? On Sunday, 20 september, The Hague Bridge will once again be organising The Hague International Day, when you can take a peek behind the scenes of the International City of Peace and Justice.

Benieuwd hoe het eraan toegaat bij de internationale organisaties in Den Haag die zich volop inzetten voor een betere wereld? Op zondag 20 september geeft Den Haag tijdens de Haagse Internationale Open Dag een kijkje in de keuken van de Internationale Stad van Vrede en Recht.

The ten participating organisations are: Eurojust, the House of Europe, the International Criminal Court (ICC), the International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY), the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE HNCM), the International Court of Justice (ICJ), the Permanent Court of Arbitration (PCA), the Carnegie Foundation – Peace Palace Library, and the Hague Conference on Private International Law (HCCH). Visitors can wander through the library of the Peace Palace and hear more about the work of great legal experts like Hugo Grotius and Tobias Asser. At the Yugoslavia Tribunal you can ask a question to one of the judges. Admire the Nobel Peace Prize in the building of OPCW. Or visit the award-winning film Ida at the House of Europe in the Hofvijver.

Please visit
www.internationalday.nl and register now!

The Open Day is also part of the Just Peace Weekend (18 to 21 September), featuring music, debates, exhibitions and much more. Visit www.justpeacethehague.com for more information!De tien deelnemende organisaties zijn: Eurojust, Huis van Europa, het Internationaal Strafhof (ICC), het Joegoslavië Tribunaal (ICTY), Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OSCE HCNM), Internationaal Gerechtshof (ICJ), Permanent Hof van Arbitrage (PCA), de Carnegie Stichting – Bibliotheek Vredespaleis, en de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH). Zo kunnen bezoekers ‘ronddwalen’ door de bibliotheek van het Vredespaleis en meer horen over het werk van grote rechtsgeleerden als Hugo de Groot en Tobias Asser. Bij het Joegoslavië Tribunaal kunt u een vraag stellen aan één van de rechters. Bewonder de Nobelprijs voor de Vrede in het gebouw van OPCW. Of bezoek de prijswinnende film Ida bij het Huis van Europa aan de Hofvijver.

Ga naar www.internationaledag.nl en schrijf je nu in!

Verder maakt de Open Dag deel uit van het jaarlijkse Just Peace weekend (18 t/m 21 september) met volop muziek, debatten, tentoonstellingen en nog veel meer. Zie www.justpeacethehague.com voor meer informatie!