Stagiair(e) bij de Politieke Afdeling van de Nederlandse Ambassade in Parijs

De Politieke Afdeling (PA) van de ambassade te Parijs is op zoek naar een stagiaire voor de periode van 7 september t/m 24 december 2015.

Werkomgeving 

De Nederlandse ambassade in Parijs is één van de grotere bilaterale ambassades en bevindt zich in hetzelfde gebouw als de Permanente Vertegenwoordiging bij UNESCO en de OESO. De Politieke Afdeling (PA) van de Nederlandse ambassade in Parijs rapporteert aan verschillende ministeries in Den Haag over relevante ontwikkelingen in Frankrijk op hoofdzakelijk buitenlandspolitiek terrein maar in voorkomende gevallen ook over de binnenlandse politiek. Daarnaast is de PA betrokken bij het organiseren van ambassade-evenementen.

Stageomschrijving 

De stagiair(e) volgt de politieke actualiteit in Frankrijk en draagt bij aan rapportages van de afdeling. Hij/zij verricht werkzaamheden op buitenlandpolitiek terrein afhankelijk van de actualiteit. Hij/zij houdt dagelijks de Franse en Nederlandse pers bij en maakt desgevraagd korte achtergrondanalyses voor medewerkers van de afdeling t.a.v. het gehele werkterrein van de PA. Hij/zij woont in voorkomende gevallen briefings en seminars bij en draagt zorg voor (interne) verslaglegging. Hij/zij draagt bij aan het voorbereiden, organiseren en tot uitvoering brengen van ambassade evenementen. Hij/zij dient snel te schakelen tussen de diverse dossiers (bijv. van Midden-Oosten tot Afrika en van mensenrechten tot veiligheidsbeleid). Gezien de breedte van het werkterrein van de Politieke Afdeling zal de stagiair(e) zich vaak met diverse dossiers tegelijkertijd dienen bezig te houden en dient daarbij snel te produceren.

 Profiel van de stagiair(e)

 U staat bij aanvang van de stage ingeschreven voor een wetenschappelijke opleiding en over de volgende kennis en vaardigheden te beschikken:

  • Een uitstekende beheersing in woord en geschrift van de Nederlandse taal.
  • Een goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Franse taal. U bent in staat om teksten in het Frans goed te begrijpen.
  • Een aantoonbare goede kennis van en brede belangstelling voor internationale vraagstukken en affiniteit met de Franse politiek.
  • Het vermogen u snel aan te passen aan een nieuwe werkomgeving.
  • Zelfstandigheid, initiatief, enthousiasme en inzet.

U bent bereid af te reizen naar Den Haag voor een sollicitatiegesprek. Wanneer u al in Frankrijk verblijft, kan het gesprek ook in Parijs plaatsvinden.

U dient de Nederlandse nationaliteit te hebben en een opleiding te volgen aan een Nederlandse onderwijsinstelling (erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) of een daaraan gelijk te stellen Franse onderwijsinstelling. Conform het stagereglement van het ministerie van Buitenlandse Zaken, wordt als voorwaarde gesteld dat u gedurende de gehele stageperiode als student staat ingeschreven aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling of een daaraan gelijk te stellen Franse onderwijsinstelling. Het is slechts éénmaal mogelijk stage te lopen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Wat bieden wij

De stagiair wordt de gelegenheid geboden kennis te maken met het werk van de ambassade door mee te lopen en te ondersteunen bij de uiteenlopende reguliere werkzaamheden van de afdeling politieke zaken.

Voorwaarden en vergoedingen

Algemene voorwaarden en vergoedingen: http://www.internationalefuncties.nl/internationale-ervaring/stages-buitenlandse-zaken/voorwaarden-en-vergoedingen/

Meer weten en/of solliciteren

Deadline sollicitatie: 14 juni 2015. Een aantal kandidaten wordt na de briefselectie uitgenodigd voor een (telefonisch) interview. Een mondelinge test van uw kennis van het Frans maakt onderdeel uit van de procedure evenals een mogelijke schrijfopdracht. In een brief dient u uw motivatie en een toelichting op uw geschiktheid voor de stagevacature te geven. Daarnaast dient u een CV, een cijferlijst en naam en telefoonnummer van maximaal twee referenten alsmede een kopie van een schriftelijk product van uw hand (bijvoorbeeld een werkstuk), bij voorkeur in het Nederlands, bij te voegen. U kunt uw sollicitatie (uitsluitend per email) richten aan:

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

T.a.v. mevrouw Erlijne Wissels, Eerste Ambassadesecretaris Politieke Afdeling

Email: par-pa@minbuza.nl