Stagiair(e) bij de Directie Stabiliteit en Humanitaire Hulp (DSH) – clusters Politiek en Bestuur en Rule of Law (50/50)

De Directie Stabiliteit en Humanitaire Hulp (DSH) van het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt een voltijds stagiair(e) voor de periode [datum] ter ondersteuning van de clusters Politiek en Bestuur en Rule of Law. De aanstelling is op basis van een 36-urige werkweek.

Wie zijn wij?

DSH is een grote en dynamische directie, die vorm geeft aan het Nederlandse beleid voor veiligheid en rechtsorde in fragiele staten en (post)conflictgebieden, zoals Afghanistan, Mali, Somalië of Congo. DSH is ook verantwoordelijk is voor het Nederlandse beleid op het terrein van humanitaire hulp.

DSH heeft taken op het gebied van o.a. ontwikkelings- en stabiliteitsbeleid, humanitaire hulp, rechtsstaatontwikkeling en goed bestuur in fragiele staten. Het werk van DSH is georganiseerd in zes clusters. De eerste vier daarvan vallen onder het speerpunt Veiligheid en Rechtsorde van Minister Ploumen. De twee andere clusters, humanitaire hulp en migratie en ontwikkeling, zijn twee andere belangrijke onderwerpen voor ons beleidsterrein.

 • Humanitaire Hulp (DSH/HH)
 • Migratie en Ontwikkeling (DSH/MO)

Veiligheid en Rechtsorde:

 • Human Security (DSH/HS)\
 • Politiek en Bestuur (DSH/PB)
 • Rechtsstaat (DSH/RoL)
 • Wederopbouw (DSH/WO)

In het cluster Politiek en Bestuur met vier medewerkers en een stagiaire voor 50% van zijn/haar tijd richten wij ons op twee beleidsdoelen binnen het speerpunt: inclusieve politieke processen en een legitieme en capabele overheid. Binnen inclusieve politieke processen richten wij ons op in(formele) politieke processen, waaronder ook vredesbesprekingen. Worden daarbij de belangen van alle, dan wel zoveel mogelijk groepen betrokken? Denk hierbij aan thema’s als conflictpreventie, early warning, conflictanalyse en mediation. Met een legitieme en capabele overheid werken we aan thema’s als goed bestuur, democratisering en corruptiebestrijding.

Het cluster Rechtsstaatontwikkeling bestaat uit vier medewerkers en een stagiair voor 50% en is verantwoordelijk voor alle aspecten van de rechtsstaatontwikkelingsagenda die bijdragen aan grotere stabiliteit in (post)conflictlanden en fragiele staten. Het gaat vooral om thema’s als capaciteitsopbouw van nationale justitiële systemen, access to justice, opbouw van de strafrechtsketen in conflictlanden, transitional justice, informele en traditionele rechtspraak. Er wordt daarbij gezocht naar vernieuwende manieren van rechtsstaatopbouw. Het cluster werkt nauw samen met kennisinstellingen in en buiten Den Haag, waaronder HIIL, IDLO en ICTJ, ondersteunt posten met een Rule of Law programma en voert de beleidsdialoog met VN en EU.

Kijk voor meer informatie over DSH op https://www.facebook.com/NederlandCrisisgebieden

 

Wat wordt er van je verwacht?
Je loopt mee en ondersteunt bij alle voorkomende werkzaamheden van beide clusters.

Denk aan:

 • het voorbereiden en bijwonen van bijeenkomsten en verslaglegging daarvan;
 • het beoordelen en beheren van projecten en voortgangsrapportages;
 • het meewerken aan beleidsontwikkeling zoals organiseren van brainstormsessies en analyseren van rapporten;
 • het ondersteunen bij de beantwoording van Kamervragen, brieven of maken van dossiers voor de minister;
 • het organiseren van activiteiten van de directie, zoals lezingen en consultaties met experts.

Wie zoeken we?

We zoeken:

 • een enthousiaste, ambitieuze en internationaal georiënteerde masterstudent die van aanpakken weet en zich een onderwerp snel eigen maakt; die geïnteresseerd is om kennis te maken met meerdere beleidsterreinen;
 • die zich specialiseert in een voor de clusters relevante studierichting zoals conflictstudies, internationaal recht, politieke wetenschap, bestuurskunde, ontwikkelingsstudies, internationale betrekkingen of verwante studies;
 • die het Nederlands en het Engels uitstekend beheerst (Frans is een pre);
 • die zich schriftelijk en mondeling prima kan uitdrukken;
 • die in een complexe situatie het overzicht kan bewaren en zich niet uit het veld laat slaan;
 • die bereid is voor de teams een stapje extra te zetten.

Solliciteren?

Stuur, uiterlijk 15 juni 2015, je cv, een motivatiebrief en een recent paper over een buitenlandpolitiek onderwerp naar dsh@minbuza.nl t.a.v. Lidy Navis. Vermeld daarbij ‘stage DSH/PB-RoL.