Simenco organiseert vanaf 14 mei 2015 Gratis online Openbaar Bestuur Competitie

Waarom zou je mee willen doen? Voor het winnen van een mooie prijs of om jezelf op de proef te stellen?

Het besturen van een gemeente is het afwegen van een veelheid van belangen, standpunten en doelstellingen. De burger is mondiger dan voorheen en verwacht beleid op maat. Transparant en daadkrachtig. Zonder gemeenschapsgeld te verkwisten. Een zware opgave waarbij het gekozen beleid breed moet worden gedragen en politiek onjuiste beslissingen vergaande consequenties kunnen hebben. Uiteindelijk rekent de burger het beleid af in de verkiezingen. Ga er maar aan staan.

Je bent – alleen of in teamverband – het college van burgemeester en wethouders van de fictieve gemeente Amersdoorn. Als eerste stel je de speerpunten op die de basis vormen voor het collegeprogramma. Dit is jouw belofte aan de burger. Wat is deze politieke belofte waard en wie kan deze inlossen?
De beleidsvoornemens moeten worden omgezet in concreet uitvoerbaar beleid. Hiervoor heb je de beschikking over een uitgebreid portfolio aan uit te voeren projecten, speciaal door jouw ambtenaren opgesteld. Maar welke ga je ook daadwerkelijk uitvoeren? Wat zullen de verwachte opbrengsten zijn? En vooral, wat gaat dat allemaal kosten?
Je wordt daarin terzijde gestaan door een ‘rekenkamer’ die je de financiële consequenties voorspiegelt. Kunnen de door jou gewenste projecten worden uitgevoerd? Geld uitgeven aan de speerpunten zal waarschijnlijk tot gevolg hebben dat je elders moet bezuinigen.
Je wordt afgerekend op financiële en maatschappelijke resultaten alsmede de burgertevredenheid. De doelstelling is uiteraard om na 4 beleidsjaren als college van B&W herkozen te worden voor de volgende bestuursperiode.
Via de Gemeentekrant wordt je op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen de gemeente. Allerlei onverwachte gebeurtenissen kunnen de beleidsvoering dusdanig verstoren dat creatieve en efficiënte oplossingen noodzakelijk zijn.

We organiseren de competitie voor professionals zoals bestuurders en beleidsmedewerkers van lokale, regionale en landelijke overheden en organisaties die regelmatig met deze instanties te maken hebben. En uiteraard ook voor studenten! Voor de winnaar bij de professionals en bij de studenten hebben we een mooie prijs beschikbaar. Je kunt kiezen uit een iPad mini 3 16 Gb of een drone.

Meer weten/ inschrijven: http://openbaarbestuursimulatie.nl/