tafelsecretaris zijn bij D(emocratie)1000

Beste studenten Bestuurskunde,

 

Wij hebben onderstaande uitnodiging ontvangen vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze zijn op zoek naar tafelsecretarissen voor de bijeenkomst D(emocratie)1000 op 1 juni in Apeldoorn. We hebben de studenten die deelnemen aan het Leiden Leadership Programme uitgenodigd, maar er zijn nog plekken over. Een unieke kans!

Als je interesse hebt, kun je je aanmelden via de link in de onderstaande tekst.

Graag zouden we studenten in de gelegenheid stellen om een rol te vervullen tijdens D1000. Hier zal politiek/bestuurlijk/topambtelijk Nederland in gesprek zal gaan over actuele vraag: hoe verder met de lokale democratie?

Zie voor meer informatie over de D1000 deze vooraankondiging.

Wat betreft de rol van studenten, gaat het om het vervullen van het tafelsecretarisschap. Dit is een uitgelezen kans voor studenten om de dialoog te begeleiden aan een tafel met een diversiteit aan betrokkenen bij de lokale democratie.

Hieronder vindt u meer informatie van wat er van de studenten verwacht wordt.

Wat vragen we van tafelsecretarissen? – gedurende de D1000 begeleiden van de dialoog van een groep van 10 deelnemers aan jouw tafel, waar jij er zelf één van bent; – maken van een ’stand-alone’ prezi-verslag in samenspraak met die deelnemers; – beschikbaar zijn voor die groep deelnemers als het gaat om het briefen t.a.v. het programma. Wat moet je hiervoor kunnen? – basis-adviesvaardigheden, zoals kunnen luisteren, de vraag achter de vraag herkennen en kunnen spiegelen; – ondanks betrokkenheid bij de inhoud toch ’op je handen kunnen zitten’, om zo de regie bij de deelnemers te laten en zelf niet de (gespreks-)leiding te nemen;  – in staat zijn tijdig hulp te vragen aan het beschikbare blokhoofd; – basis-vaardigheden Prezi; – beschikbaar zijn voor een training van 3 uur eind april/ begin mei ter voorbereiding op jouw secretarisrol en de D1000.

Aanmelden als tafelsecretaris kan hier. 

Met vriendelijke groet,

Anne Jet Plat

Afdeling Politieke Ambtsdragers Directie Arbeidszaken Publieke Sector Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 26e verdieping Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag M +31 (0)6 – 211 171 88 secretariaat: 070 – 426 7003

www.politiekeambtsdragers.nl

Kennisbank: www.arbeidenoverheid.nl